BullGuard 2018- Ba lớp bảo vệ!

BullGuard đã công bố một công cụ chống malware mới cho phép các sản phẩm BullGuard Premium Protection, Internet Security và Antivirus phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa tiên tiến nhất hiện nay. Với công nghệ này thì máy tính sẽ được bảo vệ từ 3 lớp: Thường xuyên quét các trang…