JAVASCRIPT COINHIVE IN EXCEL

Tại hội nghị Ignite 2017 của Microsoft, công ty đã công bố phiên bản Excel mới nhất của họ sẽ được tính hợp thêm chức năng JavaScript tùy chỉnh để mở rộng khả năng làm việc với dữ liệu của nó. Các hàm được viết bằng JavaScript cho Excel hiện đang chạy trên nhiều nền…