Lỗ Hổng Zip Slip

Hãng bảo mật Snyk đã tiết lộ rằng hàng ngàn dự án có thể bị ảnh hưởng bởi một lỗ hổng nghiêm trọng có tên là Zip Slip. Hacker lợi dụng lỗ hổng này để thực thi các đoạn mã độc từ xa trên hệ thống. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến hàng ngàn dự…