Ba triệu nạn nhân tiềm năng của Botnet IoT Gafgyt

Giới thiệu Hôm 15/9, jouini ahmed tìm thấy nhiều tập tin từ IP: 185 [.] 10.68.125 Mẫu: bf2d47dcac7a1e90379c86b6c0ef42a5: openssh dc1f8e6df676826b1498425209bdd07d: sshd bd390b313e37fad6dec0df8b18a96cd5: dlr.mips 10011bcd4c6c5e2e36c2efc3d6b565b9: bins.sh 75b38952a2cb56d61eb3edf889fa0c08: dlr.spc 68de5664b22e75722df696ffa65d9a27: cron 35a5b7da156dc587fcbff8536eea6618: dlr.m68k 4ffb920ef9d763fd7eccc66b5a75fb6e: wget 7bed79b14f06f0faa7d8c75806bbea38: tftp dc1f8e6df676826b1498425209bdd07d: dlr.mpsl 68de5664b22e75722df696ffa65d9a27: dlr.ppc bf2d47dcac7a1e90379c86b6c0ef42a5: dlr.sh4 728fa3d585e9cd557db5ddd7f657eeb5: dlr.x86 75b38952a2cb56d61eb3edf889fa0c08: sh 728fa3d585e9cd557db5ddd7f657eeb5: bash b9fb1d05f2f7f14b58b262bd66b5ed8a: apache2 35a5b7da156dc587fcbff8536eea6618: pftp 73c678d2f8ce5f117c75e0633e147502: ftp bd390b313e37fad6dec0df8b18a96cd5: ntpd…

KeyPass Ransomware

Trong vài ngày qua, module chống ransomware của Kaspersky đã phát hiện ra một biến thể mới của malware – KeyPass ransomware. Những chuyên gia khác trong cộng đồng an ninh mạng cũng đã nhận thấy rằng phần mềm này đã bắt đầu lan truyền vào tháng 8: Mô hình phát tán Theo thông tin của…

MÃ NGUỒN SNAPCHAT BỊ HACK

Snapchat bị hack và mã nguồn của ứng dụng mạng xã hội nổi tiếng này đã bị tung lên kho mã GitHub của Microsoft. Mã nguồn Snapchat bị lộ và được đăng tải lên Github cho mọi người trong 2 tháng. Đó là một thông tin khá bất ngờ khi công ty được xem là đối thủ…