1. Làm thế nào để cập nhật BullGuard ?

Để cập nhật ứng dụng BullGuard,  chương trình BullGuard và nhấp vào nút “ Cập nhật “ ở góc trên cùng bên phải cửa sổ chính BullGuard.

Tùy chỉnh các lựa chọn cập nhật tại cửa sổ:

2. Các lỗi thường gặp khi cài đặt BullGuard

  • Lỗi xung đột phần mềm khi cài đặt BullGuard :

Đây là lỗi  do BullGuard xung đột với phần mềm diệt virus khác đã được cài trước đó trên máy tính. Khi gặp trường hợp này thực hiện gỡ cài đặt phần mềm xung đột rồi sau đó cài tiếp.

Để không bị xung đột. Trước khi cài đặt BullGuard,  hãy đảm bảo rằng bạn đã gỡ bỏ hoàn toàn tất cả các phần mềm bảo mật khác khỏi máy tính mà bạn định cài vào.

  • Lỗi “Cannot connect to download server error(12037)

Lỗi này do đồng hồ trên máy tính của bạn không đồng bộ với máy chủ tải xuống của BullGuard ; vì vậy bạn hãy vào “Change Date and Time Settings “ để đồng bộ lại.