1. Làm thế nào để tôi có thể xem thông tin tài khoản của tôi?

Để có thể kiểm tra thông tin về tài khoản BullGuard của bạn,  bạn có thể  vào phần “Cài đặt” phía trên góc bên phải trong giao diện chính BullGuard chọn “Chung”. Các thông tin cơ bản tài khoản BullGuard của bạn được hiển thị tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết về tài khoản của bạn truy cập đường dẫn: https://myaccount. bullguard. com/login, điền tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

Sau khi đăng nhập vào bạn có thể :

> Thay đổi thông tin tài khoản của bạn (username, password, name etc) từ mục “My account details

> Bật tắt tính năng liên lạc qua email từ BullGuard từ mục “My Communication

> Quản lý dữ liệu backup từ mục “Online Backup Driver

> Xem thông tin đăng ký của bạn và tải xuống ứng dụng tương ứng từ mục “My Subscription

> Sử dụng mục “Active Installlation” để quản lý các cài đặt của bạn.

2. Làm thế nào để khôi phục lại mật khẩu?

Nếu bạn quên mật khẩu, tại giao diện đăng nhập của BullGuard, bạn chọn mục “Khôi phục mật khẩu” hoặc tại giao diện đăng nhập https://myaccount. bullguard. com/login bạn chọn “Forgot your Account” để khôi phục lại mật khẩu của bạn. Nhấp vào ô “Tôi không phải là người máy” và nhập địa chỉ email của bạn vào. Sau đó chọn “Recover Password”. Sau đó kiểm tra email bạn đã đăng ký tìm email có tiêu đề “BullGuard: Change of password”,  nhấp vào link liên kết màu đỏ trong email và đặt lại mật khẩu mới.