1. Sản phẩm của BullGuard có tính năng tự động gia hạn?

Tất cả các sản phẩm BullGuard khi được đăng kí sẽ được tự động gia hạn. Khi sản phẩm của bạn sắp hết hạn,  nó sẽ được tự động gia hạn để đảm bảo việc chống virus của bạn không bị gián đoạn. Đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn vào thời điểm 38 ngày trước khi hết hạn. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email trước 11 ngày thời điểm gia hạn.

  1. Tôi có thể hủy tính năng tự động gia hạn?

Để hủy tính năng tự động gia hạn,  đăng nhập vào tài khoản của bạn theo liên kết https://myaccount. bullguard. com/login

Trong mục “My Subscription” nhấp vào “More Options” chọn “Disable

Cửa sổ mới hiện ra chọn “Disable” để xác nhận.