Thích ứng theo thời gian: Malware kết hợp với Ransomware và Coinminer

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một tính năng mới của trojan Rakhni (TROJ_RAKHNI.F) quyết định cài đặt một phần mềm ransomware hoặc cryptocurrency trên hệ thống bị nhiễm tùy thuộc vào cấu hình của nó. Nó lây qua việc phishing, và hoạt động ở những nước như Russia, Kazakhstan, Ukraine,…

Details

Lỗ Hổng Zip Slip

Hãng bảo mật Snyk đã tiết lộ rằng hàng ngàn dự án có thể bị ảnh hưởng bởi một lỗ hổng nghiêm trọng có tên là Zip Slip. Hacker lợi dụng lỗ hổng này để thực thi các đoạn mã độc từ xa trên hệ thống. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến hàng ngàn dự…

Details