Phát hiện hàng tỷ thiết bị Android, Linux và Windows có thể bị tấn công bằng kết nối Bluetooth

Hàng tỷ thiết bị Android, Linux và Windows có kết nối Bluetooth đang bị đe dọa bởi một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Kết nối không dây Bluetooth vẫn đang được sử dụng rất phổ biến và trở thành tiêu chuẩn của hầu hết các thiết bị công nghệ. Có hàng tỷ thiết bị…

Details