Ngày này cách đây 35 năm, virus máy tính đầu tiên ra đời, do một lập trình viên 15 tuổi viết nên

“Ông tổ” của virus máy tính hóa ra chỉ là một lập trình viên 15 tuổi vào thời điểm tạo ra nó. Cách đây 35 năm, phần mềm độc hại đầu tiên đã xuất hiện. Nó được gọi là “Elk Cloner” và được tạo ra bởi một lập trình viên 15 tuổi có tên là…

Details