Mã độc lan truyền qua Facebook Messenger nhắm đến người dùng trình duyệt Chrome là chính

Một dạng mã độc ẩn dưới dạng video gửi theo Facebook Messenger đang lây lan cực nhanh tại Việt Nam. Mã độc đào tiền ảo lây lan Trong những ngày qua, người viết bài này liên tục nhận được tin nhắn Facebook Messenger có chứa các tệp tin dạng video_xxx.zip (x là số ngẫu nhiên).…

Details